1. Verhulst Shoes gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De wet is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Verhulst Shoes. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. 

2. Wij maken gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op je harde schijf worden opgeslagen door een server en alleen herkenbaar zijn voor die server. Hiermee kan deze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Er worden door deze cookie geen persoonlijke gegevens geregistreerd. Wij gebruiken de cookies om tijdens jouw bezoek aan onze website informatie te verzamelen zoals jouw IP adres. Je kunt via jouw browser instellen dat deze cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt wanneer deze cookies worden verzonden.

3. Verhulst Shoes gebruikt jouw emailadres om je te informeren over onze producten en winacties. Indien je hier niet langer prijs op stelt kun je je hiervoor uitschrijven op de website of door de link ‘unsubscribe’ aan te klikken in de mails zelf of door een mail te sturen naar info@verhulstshoes.nl Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar nadat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. 
 
4. Verhulst Shoes gebruikt jouw schoenmaat om je te informeren over producten in die maat. Verhulst Shoes gebruikt jouw geboortedatum om je op verjaardag een email te kunnen sturen met een actie speciaal voor iemand die jarig is. 
 
5. Verhulst Shoes draagt zorg voor een goede organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw gegevens, door deze niet te delen met andere organisaties en door hier zorgvuldig mee om te gaan. 
 
6. Je kunt altijd jouw persoonsgegevens bij ons opvragen en je kunt ze ook altijd laten corrigeren indien nodig. Je kunt daarvoor een mail sturen naar info@verhulstshoes.nl of een brief naar Verhulst Shoes, Enschotsestraat 56, 5013 BD Tilburg.

7. Verhulst Shoes kan deze Privacy Policy ten allen tijde wijzigen, je zult altijd de meest recente versie vinden op de website.

Gegevens vestigingen
Verhulst Shoes
Enschotsestraat 56
5013 BD Tilburg
Nederland
Divide